Đồ thờ Khai Minh | ĐT & Zalo: 0919.538.111

Địa chỉ: Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội

Trang chủ Tượng Gỗ Tượng Phật Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Tượng thờ quan thế âm bồ tát ngồi thiền định
Tượng thờ quan thế âm bồ tát ngồi thiền định

Quán Thế Âm (nghĩa là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian) là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả với cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy. Tên tiếng Hán Quán Thế Âm Bồ tát (觀世音菩薩) được phiên dịch từ tên tiếng Phạn này, “Avalokiteśvara Bodhisattva”. Quan Âm Bồ tát thường được mô tả dưới nhiều dạng thân nam hay nữ. Trong Phật giáo Trung Quốc được biết đến với tên gọi đơn giản là Quan Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát là bồ tát trợ tuyên đắc lực của Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát thể hiện lòng Bi, một trong hai dạng của Phật tính. Vì vậy, danh hiệu của ngài thường kèm theo từ Đại Bi. Dạng kia của Phật tính là Trí tuệ (Bát-nhã), là đặc tính được Bồ Tát Đại Thế Chí thể hiện, bên tay phải của Phật A Di Đà. Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểm nguy. Trong nhân gian, Quán Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai hoạ và hay được phụ nữ không con cầu tự.

Tượng Phật bà Quan âm gỗ Mít Sơn son thếp vàng
Tượng Phật bà Quan âm gỗ Mít Sơn son thếp vàng
Tượng Phật bà Quan âm ngồi trên núi
Tượng Phật bà Quan âm ngồi trên núi
Tượng Quan âm bồ tát gỗ Mít
Tượng Quan âm bồ tát gỗ Mít
Tượng Quan âm bồ tát ngồi bằng gỗ Mít
Tượng Quan âm bồ tát ngồi bằng gỗ Mít
Tượng Quan Âm Bồ Tát gỗ Mít sơn giả cổ
Tượng Quan Âm Bồ Tát gỗ Mít sơn giả cổ
Tượng Quan âm bồ tát ngồi
Tượng Quan âm bồ tát ngồi
Tượng Quan âm bồ tát ngồi trên núi
Tượng Quan âm bồ tát ngồi trên núi
Tượng Phật bà Quan âm ngồi thiền định
Tượng Phật bà Quan âm ngồi thiền định
Tượng Phật bà Quan âm ngồi thiền định
Tượng Phật bà Quan âm ngồi thiền định
Tượng Phật bà Quan âm đứng trên Rồng
Tượng Phật bà Quan âm đứng trên Rồng