Trang chủ Gian thờ truyền thống Câu đối - Hoành phi Mẫu hoành phi câu đối cho nhà thờ tổ, nhà thờ họ

Mẫu hoành phi câu đối cho nhà thờ tổ, nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP63

Hoành phi câu đối nhà thờ tổ
Hoành phi câu đối nhà thờ tổ

Mã hoành phi câu đối: HP64

Hoành phi nhà thờ họ
Hoành phi nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP66

Hoành phi lưỡng long tranh châu
Hoành phi lưỡng long tranh châu

Mã hoành phi câu đối: HP67

Hoành phi câu đối nhà thờ họ, nhà thờ tổ
Hoành phi câu đối nhà thờ họ, nhà thờ tổ

Mã hoành phi câu đối: HP70

Đại tự nền gấm chạm tứ linh
Đại tự nền gấm chạm tứ linh

Mã hoành phi câu đối: HP71

Hoành phi lưỡng long tranh châu
Hoành phi lưỡng long tranh châu

Mã hoành phi câu đối: HP72

Hoành phi nhà thờ họ chạm tứ linh
Hoành phi nhà thờ họ chạm tứ linh

Mã hoành phi câu đối: HP73

Hoành phi nền gấm chữ đen
Hoành phi nền gấm chữ đen

Mã hoành phi câu đối: HP74

Câu đối nhà thờ tổ
Câu đối nhà thờ tổ

Mã hoành phi câu đối: HP75

Câu đối nhà thờ họ
Câu đối nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP76

Câu đối phẳng nhà thờ họ
Câu đối phẳng nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP77

Câu đối phẳng nhà thờ họ
Câu đối phẳng nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP78

Câu đối máng nhà thờ họ
Câu đối máng nhà thờ họ

Mã hoành phi câu đối: HP35

Hoành phi đẹp
Hoành phi đẹp

Hoành phi: nền gấm đỏ chữ nho màu đen.

Chất liệu: Gỗ mít, dổi, vàng tâm.

Kích thước: Dài 197cm, cao( rộng ) 75 cm.

Xin lưu ý: Hoành phi câu đối nhà thờ họ hay từ đường đặc biệt quan trọng đối với việc thờ cúng tổ tiên trong họ, nó biểu hiện các giá trị văn hóa và tư tưởng của dòng họ. Do đó việc lấy chữ và nghĩa để thờ cúng là đặc biệt rất quan trọng, không nên tùy tiện.