Mẫu hoành phi nền then đen

Mã hoành phi câu đối: HP36

Hoành phi nền then đen viền vàng
Hoành phi nền then đen viền vàng
Hoành phi thờ
Hoành phi thờ
Hoành phi câu đối nền then thờ gia tiên
Hoành phi câu đối nền then thờ gia tiên

Mã hoành phi câu đối: HP33

Mẫu Hoành phi nền đen chữ vàng
Mẫu Hoành phi nền đen chữ vàng

Mã hoành phi câu đối: HP30

Hoành phi nền then chùi
Hoành phi nền then chùi

Mã hoành phi câu đối: HP32

Hoành phi nền then đen
Hoành phi nền then đen

Mã hoành phi câu đối: HP39

Mẫu hoành phi nền then đen chữ vàng
Mẫu hoành phi nền then đen chữ vàng