Trang chủ Gian thờ truyền thống Câu đối - Hoành phi Mẫu Hoành phi câu đối dát vàng ta, vàng 9999

Mẫu Hoành phi câu đối dát vàng ta, vàng 9999

Mã hoành phi câu đối: HP40

Hoành phi câu đối dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta

Mẫu hoành phi – Câu đối: Nền then đen.

Chất liệu gỗ: Gỗ Mít, gỗ Dổi, gỗ Hương…

Chất liệu sơn: Sơn son thếp vàng ta.

Kích thước hoành phi câu đối: Tùy vào không gian phòng thờ.

Sử Dụng: Phù hợp không gian phòng thờ gia tiên, phòng thờ nhà thờ họ…

Mã hoành phi câu đối: HP41

Hoành phi câu đối dát vàng
Hoành phi câu đối dát vàng

Mã hoành phi câu đối: HP42

Hoành phi dát vàng ta
Hoành phi dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta

Mã hoành phi câu đối: HP43

Hoành phi câu đối dát vàng ta
Hoành phi câu đối dát vàng ta
Mẫu Hoành phi dát vàng ta
Mẫu Hoành phi dát vàng ta

Mã hoành phi câu đối: HP44

Hoành phi dát vàng ta
Hoành phi dát vàng ta