Trang chủ Gian thờ truyền thống Cuốn thư Cuốn thư câu đối gỗ Gụ chạm Phượng đẹp

Cuốn thư câu đối gỗ Gụ chạm Phượng đẹp

Cuốn thư phượng tha thư
Cuốn thư phượng tha thư
Câu đối phượng gỗ Gụ
Câu đối phượng gỗ Gụ

Mã cuốn thư câu đối: CT97

Mẫu cuốn thư – Câu đối: Cuốn thư Phượng.

Họa tiết: Phượng, Dơi ngậm thọ, bầu quả…

Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, Vàng tâm, gỗ Gụ, gỗ Hương, gỗ Mít…(thay đổi theo yêu cầu).

Chất Liệu Sơn: Sơn Pu hoặc sơn son thếp vàng theo yêu cầu.

Kích thước cuốn thư: Tùy vào không gian phòng thờ và theo các cung thước Lỗ Ban.

Cuốn thư thờ gỗ Gụ
Cuốn thư thờ gỗ Gụ
Cuốn thư thờ gỗ Gụ mộc chưa sơn
Cuốn thư thờ gỗ Gụ mộc chưa sơn
Cuốn thư thờ gỗ Gụ mộc chưa sơn
Cuốn thư thờ gỗ Gụ mộc chưa sơn
Cuốn thư gỗ Gụ mộc chưa sơn
Cuốn thư gỗ Gụ mộc chưa sơnmộc
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp
Cuốn thư gỗ Gụ đẹp
Cuốn thư Phượng
Cuốn thư Phượng