Đồ thờ Khai Minh | ĐT & Zalo: 0919.538.111

Địa chỉ: Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội

Trang chủ Bàn thờ Chấp tải thờ

Chấp tải thờ

Bàn thờ cổ kiểu Chấp tải đẹp chạm rồng

Mã bàn thờ: CTT24 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ chạm Rồng. Họa tiết: Chạm Rồng, ngũ phúc bao quanh, tứ quý. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít,...

Chấp tải thờ đẹp chạm Mai điểu

Mã bàn thờ: CTT29 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ Mai điểu. Họa tiết: Chạm Mai điểu, Dơi ngậm đồng tiền, ngũ phúc hóa bao quanh, tứ quý. Chất...

Mẫu bàn thờ điện thờ chấp tải

Mã bàn thờ: CTT1 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ quý, tứ linh trung tâm. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, tứ quý, ngũ phúc bao...

Các mẫu chấp tải chạm tứ quý

Mã bàn thờ: CTT3 Mã bàn thờ: CTT2 Mã bàn thờ: CTT2 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ quý. Họa tiết: Chạm tứ quý, ngũ phúc bao quanh, hổ...

Bàn Chấp tải thờ đẹp chạm tứ bình sơn son thếp bạc

Mã bàn thờ: CTT6 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu tứ bình. Họa tiết: Tứ bình, lưỡng long tranh châu. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng...

Mẫu Chấp tải thờ đẹp nhất

Mã bàn thờ: CTT28 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu lưỡng Long tranh châu. Họa tiết: lưỡng long tranh châu. Chất liệu gỗ: Gỗ Dổi, gỗ Mít, gỗ Vàng...

Bàn thờ chấp tải có hạ ban thờ cho phòng thờ điện

Mã bàn thờ: CTT10 Mã bàn thờ: CTT11 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ có hạ ban thờ. Họa tiết: Lưỡng long tranh châu, tứ quý, tứ linh, Hổ...

Bàn thờ chấp tải mẫu cổ cho nhà thờ họ, từ đường

Mã bàn thờ: CTT14 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ mẫu cổ. Họa tiết: Chạm Rồng, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, tứ linh, rùa hạc. Chất liệu gỗ: Gỗ...

Bàn chấp tải thờ chạm tứ linh

Mã bàn thờ: CTT20 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ chạm Tứ linh. Họa tiết: Chạm Tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, lưỡng long...

Mẫu bàn thờ Chấp tải cho phòng thờ gia tiên

Mã bàn thờ: CTT24 Mã bàn thờ: CTT25 Mã bàn thờ: CTT27 Mã bàn thờ: CTT30 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm,...

Bàn thờ Chấp tải mẫu đẹp lồng kính cho đình chùa nhà thờ họ

Mã bàn thờ: CTT31 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh lồng kính. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, cuốn...

Mẫu bàn thờ Chấp tải đẹp sơn son thếp bạc phủ hoàng kim

Mã bàn thờ: CTT33 Mẫu Bàn thờ: Chấp tải thờ tứ linh. Họa tiết: Chạm tứ linh trung tâm, ngũ phúc bao quanh, tứ quý, hổ phù. Chất liệu...
0919.538.111
chat-active-icon